Onze stichting is opgericht door een groep betrokken bewoners rondom het Botmar -een beschermd binnenmeer met daar omheen de buurtschappen Soarremoarre , Birstum, Pean en Goïngahuizen - om het gebied, de natuur en alle bewoners -dieren en mensen- een stem en een gezicht te geven, zodat een ieder de waarde er van zal zien en zal koesteren. 

Stichting "iepen lanskip om'e Botmar"