de otter                                                                          

30-11-2022

Al enige tijd zien wij op een van onze camera's in het gebied een aantal otters voorbijkomen. Nu de omgeving rustiger is en er minder reuring op het water is, laat dit stel zich vaker zien. Ze hebben als territorium zo'n 8 tot 12 kilometer ongestoorde natuurlijke oevers nodig.

In eerste instantie dachten wij dat het ging om de steenmarter, een ongewenste gast in dit gebied. Vraag was dan ook, wat te doen? Een steenmarter is een gevaar voor de weide vogels en hiervoor is er nu net in deze omgeving veel moeite gedaan deze terug te krijgen.    

Zou de steenmarter een te grote last vormen in het gebied dan zou daarvoor een speciaal gecertificeerd iemand maatregelen kunnen nemen. De steenmarter is namelijk wel een beschermd dier.

Gelukkig gaat het hier om zijn veel vriendelijkere soortgenoot, de otter. Deze behoort ook tot de marters. Dat hij in ons water zwemt en leeft betekent dat het water vrij schoon moet zijn. Otters komen alleen voor in visrijke wateren met voldoende schoon en helder water.  Met zijn vier tot vijf vissen per dag zijn zij geen grote concurrent voor de visser, al denkt "onze" visser Ale daar wellicht anders over.

zie ook;

https://www.itfryskegea.nl/project/met-de-snavel-in-de-boter

https://nl.wikipedia.org/wiki/Otter_(dier)

 

grote foto's bovenaan de pagina; in het water een otter en in de boom een steenmarter te herkennen aan de wit-kleurige keelvlek